Καταστατικό

Άρθρο 1ο Σύσταση - Έδρα

 

 1. Συνιστάται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ LANCIA DELTA HF INTEGRALE» ή σε αγγλική γλώσσα “DELTA HF INTEGRALE HELLENIC CLUB”.
 2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα, οδός Νικολάου Πλαστήρα αριθμ. 149, Άγιοι Ανάργυροι, στον ισόγειο χώρο ιδιοκτησίας της Πιπέρη Κωνσταντίνας, που παραχωρείται για το σκοπό έναντι οικονομικού τιμήματος.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου θα μπορούν να ιδρύονται γραφεία-παραρτήματα σε όλη την Επικράτεια της χώρας και να καθορίζεται η έδρα τους.

 

Άρθρο 2ο Σκοπός

Σκοποί του Σωματείου είναι :

 1. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και των φίλων του Σωματείου αφενός και η δημιουργία σχέσεων με μέλη αντίστοιχων σωματείων-συλλόγων του εξωτερικού αφετέρου.
 2. Η προώθηση της έρευνας της ιστορίας του αυτοκινήτου και της συμμετοχής του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
 3. Η προώθηση του πνεύματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
 4. Η διάδοση ασφαλών πρακτικών οδήγησης και γενικότερα απόλαυσης του αυτοκινήτου.

 

Άρθρο 3ο Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

 1. Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.
 2. Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις.
 3. Οργανώνοντας εκδρομές και άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
 4. Εκδίδοντας ενημερωτικά έντυπα.
 5. Εκδίδοντας και δημιουργώντας σελίδες στον ηλεκτρονικό τύπο, διαδύκτιο και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών.
 6. Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις, ιδιωτικές εταιρίες ή και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων του σωματείου και των μελών του.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Club.Μemorandum_of_association.pdf106.08 KB

Είσοδος