Γενική Συνέλευση Λέσχης - 2009

25/01/2009 - 00:00
25/01/2009 - 14:00

Ορίστηκε μετά από απόφαση του Δ.Σ η ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης για το έτος 2009.

καλπη

Στις 25 Ιανουαρίου και ώρα 09:00 στα γραφεία της Λέσχης στην οδο Νικ.Πλαστήρα 149 παρακαλούνται όλα τα τακτικά μέλη όπως παρευρεθούν ωστε και φέτος να συζητηθούν θέματα σχετικά με τις εκδηλώσεις για το 2009, ο οικ. προϋπολογισμός κ.α.Τέλος θαγινει και η εκλογή του νέου Δ.Σ του συλλόγου.

Μετα τιμής

το Δ.Σ του Συλλόγου. 

κατηγορίες:

Είσοδος