Συνέλευση

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης 25/1/2009

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25/1/2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιοκτητών Delta HF integrale.

Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογή Δ.Σ. 2019

Γ.Σ. 2019

 

 

κατηγορίες:

Ίδρυση παραρτήματος Delta HF integrale Hellenic Club κεντρικής και Βορείου Ελλάδος.

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ προωθήθηκε προς έγκριση στην Γ.Σ του Ιανουαρίου η ίδρυση τοπικού παραρτήματος  του συλλόγου στη Θεσσαλονίκη όπως ορίζει το καταστατικό 1 παρ.3.

 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Είσοδος