Καταστατικό

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης 25/1/2009

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25/1/2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιοκτητών Delta HF integrale.

Ίδρυση παραρτήματος Delta HF integrale Hellenic Club κεντρικής και Βορείου Ελλάδος.

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ προωθήθηκε προς έγκριση στην Γ.Σ του Ιανουαρίου η ίδρυση τοπικού παραρτήματος  του συλλόγου στη Θεσσαλονίκη όπως ορίζει το καταστατικό 1 παρ.3.

 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Είσοδος