Γεγονότα

Επιλογή όρων για φίλτρο
Επιλογή τύπου γεγονότος για φίλτρο
Κυριακή Μάιος 17, 2009
Start: 00:30
Start: 17/05/2009 - 00:30
End: 21/05/2009 - 20:00

Ημερήσια εκδρομή που θα συνοδευθεί με παρακολούθηση της κλασσικής πλέον ανάβασης της Κύμης.

Start: 00:45
End: 20:00

Ο Πανελλήνιος σύλλογος ιδιοκτητών Delta HF integrale παρεβρέθη στην Κύμη Ευβοίας την Κυριακή 17/5/2009.

Δευτέρα Μάιος 18, 2009
(all day)
Start: 17/05/2009 - 00:30
End: 21/05/2009 - 20:00

Ημερήσια εκδρομή που θα συνοδευθεί με παρακολούθηση της κλασσικής πλέον ανάβασης της Κύμης.

Τρίτη Μάιος 19, 2009
(all day)
Start: 17/05/2009 - 00:30
End: 21/05/2009 - 20:00

Ημερήσια εκδρομή που θα συνοδευθεί με παρακολούθηση της κλασσικής πλέον ανάβασης της Κύμης.

Τετάρτη Μάιος 20, 2009
(all day)
Start: 17/05/2009 - 00:30
End: 21/05/2009 - 20:00

Ημερήσια εκδρομή που θα συνοδευθεί με παρακολούθηση της κλασσικής πλέον ανάβασης της Κύμης.

Πέμπτη Μάιος 21, 2009
End: 20:00
Start: 17/05/2009 - 00:30
End: 21/05/2009 - 20:00

Ημερήσια εκδρομή που θα συνοδευθεί με παρακολούθηση της κλασσικής πλέον ανάβασης της Κύμης.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Είσοδος